Certifikáty

Naša spoločnosť a jej pracovný tím disponujú nasledovnými certifikátmi:

Osvedčenie o odbornej znalosti pre posudzovanie bezpečnosti strojov
Certifikát o zaškolení na servomeniče Lexium 32