Kontakt

Adresa

ELTECH Slovakia spol. s r.o.
Dolné Orešany 450
91902 Dolné Orešany
Slovensko

Kontaktné údaje

Ing. Rudolf Belica (konateľ)

mobil: +421 903 413 063
mail: belica@eltech.sk
mail: eltech@eltech.sk

Ing. Peter Belica (obchodný riaditeľ)

mobil: +421 903 644 063
mail: belica.peter@eltech.sk

Základné informácie

IČO: 36238309
DIČ: 2020165488
IČ DPH: SK2020165488

Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0281774570 / 0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK03 0900 0000 0002 8177 4570

Obchodný register

Okresný súd Trnava
vložka č. 12151/T, Oddiel: Sro

Napíšte nám správu