Rovnačka pásového materiálu QRVPE

Rovnačka materiálu je prídavné zariadenie k tvárniacej linke, ktoré slúži na prerovnanie odvíjaného materiálu z odvijáku skôr, než príde k jeho podaniu do nástroja lisu. V tvárniacej linke sa umiestňuje medzi odviják materiálu a podávač.

Mechanické prevedenie

Konštrukcia rovnačky pásového materiálu pozostáva z vlastného rovnacieho zariadenia, uchyteného na spodnej časti rovnačky, ktorej nosnou časťou je zváraný rám.

Teleso rovnačky je riešené z dvoch samostatných bočníc, stiahnutých štyrmi svorníkmi. V bočniciach sú uložené v súdkových naklápacích ložiskách štyri spodné rovnacie valce a dva spodné zavádzacie valce. Vo vedeniach bočníc sa pohybujú vodiace kamene dvoch horných zavádzacích valcov. Prítlačná sila zavádzacích valcov sa dá nastaviť predpätím tanierových pružín. Horné rovnacie valce sa dajú na sebe nezávisle nastaviť. Ich spätný pohyb nahor zabezpečujú pružiny v bočniciach rovnačky. Nastavenie zavádzacích, ako aj rovnacích valcov, je zabezpečené nastavovacími skrutkami, ktoré sú vedené v bronzových púzdrach, zalisovaných v nosníkoch. Každý pár navzájom si prislúchajúcich skrutiek je prepojený reťazovým prevodom.

Pohon zavádzacích a spodných rovnacích valcov je riešený ozubenými kolesami, upevnenými perami na konce valcov a vloženými kolesami zalisovanými v telese zadnej bočnice.

V štandardnej výbave spolu s rovnačkou materiálu dodávame i vstupný nábehový valec, ktorý zabezpečuje rovnaký vstup materiálu do rovnačky bez ohľadu na priemer odvíjaného zvitku z odvijáku. Tento valec je možné použiť ako horný alebo ako dolný podľa spôsobu odvíjania pásu z odvijáku. Na výstupe za rovnačkou je umiestnený spodný výbehový valec na podopretie pásu plechu vychádzajúceho z rovnačky.

Riadenie rovnačky materiálu

Pohon valcov rovnačky materiálu zabezpečuje motor s frekvenčným meničom, ktorý zabezpečuje plynulý rozbeh a dobeh valcov, a tým plynulú tvorbu zásobnej slučky. Veľkosť zásobnej slučky je snímaná bezdotykovo analógovým snímačom. Na stojane snímača je zároveň umiestnený aj koncový spínač, ktorý zabezpečí zastavenie nasledujúceho stroja za rovnačkou v prípade, že došlo k poruche a napnutiu zásobnej slučky.

Voliteľné príslušenstvo

V prípade záujmu zákazníka dodávame k rovnačke pásu nasledovné doplnkové príslušenstvo:

  • Pneumatický prítlak zavádzacích valcov
  • Bočné rovnanie pásu plechu
  • Prenosný ovládací panel pre pohodlné zavedenie plechu do podávača

 

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie doplňujúcich informácií.

Technické údaje

QRVPE 160/6
Max. šírka pásu [mm] 160
Max. hrúbka pásu [mm] 6
Rýchlosť rovnania [m/min] 5-40
Priemer valcov [mm] 80
Príkon [kW] 3,2
Dĺžka [mm] 986
Šírka [mm] 710
Výška [mm] 1320
Hmotnosť [kg] 530

Fotogaléria

Rovnačka pásu QRVPE 160/6