Samoučiaca kontrola

Samoučiaca kontrola je prídavný samoučiaci bezpečnostný systém k tvárniacemu stroju. Umožňuje kontrolovať periodicky sa opakujúce deje pri tvárnení materiálu a v prípade poruchy alebo odchýlky zastaví lis, aby sa zabránilo poškodeniu nástroja lisu alebo jeho iných súčastí.

Mechanické prevedenie

Mechanické prevedenie spočíva v umiestnení jedného až štyroch kusov snímačov (induktívny, optický, …) na technologicky vhodné miesta tak, aby pri správnom chode stroja zaznamenávali periodicky sa opakujúce deje a zároveň, aby pri poruche došlo u snímača k zmene oproti normálnemu stavu.

Princíp a riadenie samoučiacej kontroly

Činnosť kontroly možno rozdeliť na 2 hlavné pracovné režimy:

  • Učiaci režim
  • Kontrolný režim

 

Po každom zapnutí zariadenia sa aktivuje učiaci režim. V tomto režime zariadenie číta vstupné signály snímačov počas jednej celej otáčky hriadeľa lisu. Po ukončení otáčky hriadeľa o 360° má zariadenie uložené v pamäti jednotlivé stavy snímačov, a preto je učenie dokončené a zariadenie sa automaticky prepne do kontrolného režimu.

V kontrolnom režime zariadenie načítava stavy vstupných snímačov a porovnáva ich s hodnotami uloženými v pamäti. Ak zaznamená nezhodu (nad rámec povolenej odchýlky), je schopné okamžite zastaviť lis, a tým predísť možným škodám.

Fotogaléria

Samoučiaca kontrola nástroja
Samoučiaca kontrola nástroja