Svetelná závora s funkciou spúšťania lisu

Svetelná závora s funkciou spúšťania lisu plní dve hlavné funkcie. Prvou je bezpečnostná funkcia, kedy pri vniknutí do nebezpečného priestoru lisu dá svetelná závora okamžitý povel na zastavenie nebezpečného pohybu. Táto funkcia je základná a vždy aktívna. Zároveň však toto zariadenie disponuje doplnkovou funkciu spúšťania zdvihu lisu, a to v režime jedného alebo dvoch taktov.

Táto funkcia je užitočná, zefektívňuje prácu a šetrí čas tým, že obsluha tvárniaceho stroja po vybratí hotovej vylisovanej súčiastky a po vložení novej súčiastky do nástroja lisu nemusí iniciovať zdvih zatlačením dvojručného ovládania. Zdvih sa začína automaticky po opustení nebezpečného priestoru lisu obsluhou. Samozrejme sú splnené všetky bezpečnostné požiadavky, a ak by došlo k vniknutiu obsluhy do priestora lisu, jeho pohyb sa okamžite zastaví.

Režim 1 takt sa používa pre menšie súčiastky, keď výber už vylisovanej a vloženie novej súčiastky prebieha v jednom kroku. Pri lisovaní vačších dielov, kedy je potrebné v prvom kroku najprv vybrať vylisovaný diel a v ďalšom kroku do nástroja lisu vložiť nový diel, sa používa režim 2 takty.

Toto zariadenie zefektívnilo prácu obsluhy, skracuje výrobný čas, pričom spĺňa bezpečnostné požiadavky pre danú kategóriu tvárniacich lisov. Za riadiaci bezpečnostný systém sme zvolili bezpečnostné PLC od spoločnosti SICK, popredného výrobcu v tejto kategórii. Tento modulárny systém umožňuje vyskladanie si systému presne podľa požiadaviek, čím možno ušetriť na celkovej cene zariadenia a zároveň je možné zariadenie do budúcna rozšíriť.

Neváhajte nás osloviť, ak Vás toto zariadenie oslovilo či máte dodatočné otázky. Spoločne nájdeme to najvýhodnejšie riešenie pre Vás.

FOTOGALÉRIA

Svetelná závora s funkciou spúšťania lisu
Svetelná závora s funkciou spúšťania lisu
Svetelná závora s funkciou spúšťania lisu
Svetelná závora s funkciou spúšťania lisu

Prezentačné videá