Odviják pásového materiálu JO

Odviják je prídavné zariadenie k tvárniacej linke, ktoré zabezpečuje plynulé odvíjanie pásového materiálu zo zvitku. V tvárniacej linke sa umiestňuje na jej začiatok.

Mechanické prevedenie

Odviják sa skladá z týchto základných častí:

  • Stojan je zvarený z profilov a plechov. V ňom sú uložené jednotlivé časti stroja a ovládacie prvky.
  • Pohonná jednotka pozostáva z prevodovky s elektromotorom, reťazového kola a základovej upínacej dosky. Na hriadeľ odvijáku sa otáčavý pohyb prenáša dvojradovou valčekovou reťazou.
  • Hriadeľ odvijáku je nosnou časťou upínacích a ovládacích elementov. Materiál hriadeľa je ušľachtilá uhlíková oceľ. Uložená je v ložiskách. Na ňom je uložený rozpínací mechanizmus, elektromagnetická brzda a elektromagnetická spojka s reťazovým kolom. Reťazové kolo je pevne spojené s voľne otočnou časťou spojky a je v stálom zábere. Hriadeľ je uvádzaná do pohybu pomocou dvojradovej valčekovej reťaze. Elektromagnetická brzda brzdí hriadeľ po vypnutí spojky.
  • Základnou časťou upínacieho mechanizmu je rozperné teleso, ktoré je uložené na hriadeli odvijáku. Rozpínanie čeľustí sa uskutočňuje skrutkou. Upínací mechanizmus má tri nadstavce, ktoré nasadzujeme na čeľuste vtedy, keď vnútorný priemer zvitku je od 500 do 600 mm.
  • Prítlačná kladka je ovládaná pneumatickým valcom a zabraňuje samovoľnému rozvíjaniu zvitku.

Riadenie odvijáku

Pohon odvijáku pásového materiálu zabezpečuje motor s frekvenčným meničom, ktorý zabezpečuje jeho plynulý rozbeh a dobeh, a tým plynulú tvorbu zásobnej slučky. Veľkosť zásobnej slučky je snímaná bezdotykovo analógovým snímačom. Na stojane snímača je zároveň umiestnený aj koncový spínač, ktorý zabezpečí zastavenie nasledujúceho stroja za odvijákom v prípade, že došlo k poruche a napnutiu zásobnej slučky.

FOTOGALÉRIA

Odviják
Odviják