Rovnačka pásového materiálu QRME

Rovnačka materiálu je prídavné zariadenie k tvárniacej linke, ktoré slúži na prerovnanie odvíjaného materiálu z odvijáku skôr, než príde k jeho podaniu do nástroja lisu. V tvárniacej linke sa umiestňuje medzi odviják materiálu a podávač.

Mechanické prevedenie

V bočniciach rovnačky sú uložené zavádzacie a rovnacie valce. Zavádzacie valce sa nachádzajú po dvoch na vstupe a na výstupe z rovnačky. Ich prítlak je ovládaný excentrickou ručnou pákou. Rovnacích valcov je 7. Štyri spodné sú uložené v bočniciach rovnačky. Jeden z nich je poháňaný cez remenicu od pohonu rovnačky. Vloženými ozubenými kolami je pohyb prenesený na ostatné spodné valce i na obe dvojice zavádzacích valcov. Tri vrchné rovnacie valce sú uložené taktiež v bočniciach rovnačky, pričom ich výška je prestaviteľná. Výškové prestavenie sa prevádza ručnou kľukou pomocou pohybovej skrutky. Vrchné rovnacie valce nemajú vlastný pohon. Tieto valce sú od spodných rovnacích valcov odtláčané pružinami. Veľkosť prestavenia vrchných rovnacích valcov sa odčíta na stupnici.

V štandardnej výbave spolu s rovnačkou materiálu dodávame i vstupný nábehový valec, ktorý zabezpečuje rovnaký vstup materiálu do rovnačky bez ohľadu na priemer odvíjaného zvitku z odvijáku. Tento valec je možné použiť ako horný alebo ako dolný podľa spôsobu odvíjania pásu z odvijáku. Na výstupe za rovnačkou je umiestnený spodný výbehový valec na podopretie pásu plechu vychádzajúceho z rovnačky.

Riadenie rovnačky materiálu

Pohon valcov rovnačky materiálu zabezpečuje motor s frekvenčným meničom, ktorý zabezpečuje plynulý rozbeh a dobeh valcov, a tým plynulú tvorbu zásobnej slučky. Veľkosť zásobnej slučky je snímaná bezdotykovo analógovým snímačom. Na stojane snímača je zároveň umiestnený aj koncový spínač, ktorý zabezpečí zastavenie nasledujúceho stroja za rovnačkou v prípade, že došlo k poruche a napnutiu zásobnej slučky.

Voliteľné príslušenstvo

V prípade záujmu zákazníka dodávame k rovnačke pásu nasledovné doplnkové príslušenstvo:

  • Pneumatický prítlak zavádzacích valcov
  • Bočné rovnanie pásu plechu
  • Prenosný ovládací panel pre pohodlné zavedenie plechu do podávača

 

Neváhajte nás kontaktovať pre získanie doplňujúcich informácií.

Technické údaje

QRME 300/4 QRME 500/3
Max. šírka pásu [mm] 300 500
Max. hrúbka pásu [mm] 4 3
Rýchlosť rovnania [m/min] 5-35 5-35
Priemer valcov [mm] 60 60
Príkon [kW] 2,2 2,2
Dĺžka [mm] 800 1 100
Šírka [mm] 560 1 000
Výška [mm] 1 320 1 320
Hmotnosť [kg] 630 685

 

FOTOGALÉRIA

Vstupné nábehové valce pre QRME 300/4
Rovnačka pásu QRME 500/3
Rovnačka pásu QRME 300/4